O NAS


lek. med. Adrianna Szychta - lekarz medycyny

mgr Dariusz Szychta - fizjoterapeuta

mgr Dorota Miernicka - fizjoterapeuta

lek. dent - Beata Redzik - lekarz dentysta

mgr Urszula Szychta - asystentka stomatologa

mgr Aleksandra Smolak - neurologopeda

mgr Urszula Szumlewicz- integracja sensoryczna

mgr Katarzyna Marciniak - fizjoterapeuta

mgr Robert Marciniak - fizjoterapeuta

mgr Grzegorz Sulej - fizjoterapeuta

Lek. med. Adrianna Urszula Szychta

Wykształcenie

 • 1989 – 1995 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie

 • Specjalizacje

 • 1997 – 2000 Specjalizacja z Pediatrii

 • 2002 – 2005 Specjalizacja z Rehabilitacji Medycznej

 • Studia podyplomowe

 • 2006 – 2007 Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym – Akademia Medyczna Lublin

 • Szkolenia, kursy

 • 2002 Kurs Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty - Wrocław

 • 2003 Kurs Diagnostyka i rehabilitacja dzieci ryzyka - Wrocław

 • 2005 Kurs Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty - Siedlce

 • 2010 Kurs NDT Bobath „ Basic” - Leszno

 • 2011 Kurs I stopnia Integracji Sensorycznej (SI) – „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” -Gdańsk

 • 2012 Kurs NDT Bobath „Baby” - Leszno

 • 2013 Kurs II stopnia Integracji Sensorycznej (SI) – Gdańsk

 • Doświadczenie zawodowe

  Obecna praca:

 • SPZOZ w Łukowie Ordynator Oddziału Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

 • NZOZ Amicus Pediatria i Rehabilitacja – Kierownik przychodni - Praktyka prywatna

 • NZOZ Ortodentika

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Orzecznik stopnia niepełnosprawności

 • Poprzednie prace:

 • Szpital Bielański w Warszawie – staż podyplomowy

 • Szpital Dziecięcy na ul. Kopernika w Warszawie – specjalizacja z pediatrii

 • Przychodnia dziecięca na Bemowie – Warszawa

 • Przychodnia dziecięca na ul. Kościuszki - Łuków

 • Centrum Zdrowia Dziecka – Międzylesie – specjalizacja z rehabilitacji medycznej (rezydentura)

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach - specjalizacja z rehabilitacji medycznej (rezydentura)

 • SPZOZ Radzyń Podlaski – p.o. Ordynatora Oddziału Rehabilitacji

 • mgr Dariusz Szychta

  Wykształcenie

 • absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

 • absolwent Studium Nauczycielskiego w Siedlcach na Kierunku Wychowanie Fizyczne

 • Kursy i szkolenia podyplomowe

  Jestem fizjoterapeutą posługującym się w swojej pracy następującymi narzędziami (potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami):

 • Ortopedyczną Terapią Manualną (OMT)według metody Kaltenborna-Evjentha,

 • Terapią Manualną Holistyczną według metody dr Andrzeja Rakowskiego,

 • Kinesiology Tapingiem,

 • Masażem Klasycznym, Funkcyjnym i Poprzecznym,

 • Klasyczną Rehabilitacją Ruchową w ortopedii, reumatologii, neurologii i fizjoterapii stomatologicznej,

 • Gimnastyką Korekcyjną wad postawy.

 • Doświadczenie zawodowe to praca w następujących Ośrodkach:

  Obecna praca:

 • SPZOZ Łuków Oddział Rehabilitacji i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 • NZOZ Ortodentika Łuków

 • NZOZ Amicus Pediatria i Rehabilitacja - Prywatny Gabinet

 • Wcześniejsza praca:

 • Instytut Reumatologii Oddział Reumoortopedii i Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej Warszawa ul. Spartańska

 • Szpital Kliniczny Akademii Medycznej Zakład Rehabilitacji Warszawa ul. Banacha

 • Amerykańskie korporacje farmaceutyczne: Schering-Plough Polska i MSD Polska

 • mgr Dorota Miernicka

  Wykształcenie:

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na wydziale Fizjoterapii

 • Medyczne Studiu Zawodowe w Sokołowie Podlaskim- technik fizjoterapii

 • Studia podyplomowe:

 • 2006/2007 Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja Zdrowiem Publicznym- Akademia Medyczna w Lublinie

 • Pedagogika – Studia Uzupełniające- Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • Skolenia, kursy:

 • 2002 „Skoliozy tzw. idiopatyczne- powstawanie i rozwój wady. Profilaktyka i zasady nowej rehabilitacji.”- Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie

 • 2009 Kurs Klinicznej anatomii i biomechaniki kręgosłupa z elementami diagnostyki i terapii manualnej”

 • 2010 Kurs I stopnia NDT- Bobath „Basic” – Leszno

 • 2011 Kurs I stopnia Integracji Sensorycznej (SI) „Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”- Gdańsk

 • 2011 Kurs Kinesiology Taping

 • 2012 Kurs II stopnia NDT Bobath „Baby”- Leszno

 • 2013 Kurs II stopnia Integracji Sensorycznej (SI) – Gdańsk

 • Doświadczenie zawodowe:

  Obecna praca:

 • SPZOZ w Łukowie – Kierownik Zespołu Terapeutów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Oddziału Rehabilitacji

 • NZOZ Amicus – Rehabilitacja dzieci i niemowląt- praktyka prywatna

 • Medyczne Studium Zawodowe – nauczyciel praktycznej nauki zawodu na wydziale Technik masażysta

 • Przedszkole Sióstr Nazaretanek – gimnastyka ogólnorozwojowa

 • Poprzednia praca:

 • SPZOZ w Łukowie – Z-ca kierownika Zakładu Rehabilitacji

 • Przedszkole nr 7 w Łukowie – gimnastyka korekcyjna

 • Prywatne Przedszkole integracyjne w Łukowie- terapeuta NDT- Bobath

 • lek. dent.Beata Redzik

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Technik dentystyczny

 • Inspektor ds. radiologii

 • Zajmuję się stomatologią zachowawczą, endodoncją, protetyką, chirurgią, stomatologią dziecięcą oraz estetyczną

 • W pracy jestem osobą ciepłą, życzliwą, z dużymi pokładami empatii

 • Duży nacisk kładę na podnoszenie swoich kwalifikacji, czego dowodem jest uczestnictwo w licznych kursach i konferencjachnaukowych:

 • 1. System szklanych podparć – Łódź 20.10.2012

  2. Włókna szklane – różne systemy i ich zastosowanie – Warszawa 14 maj 2011

  3.Wykorzystanie laserów diodowych w codziennej praktyce – Warszawa 8 kwietnia 2011

  4. Opracowanie zębów pod stałe uzupełnienia protetyczne: korony metalowo – porcelanowe, korony pełnoceramiczne – Warszawa 12.12.2009

  5. Współistnienie materii i światła w stomatologii, realna iluzja w odcinku przednim – Warszawa 09.12.2001

  6. Endodoncja – opracowanie ręczne i wypełnianie kanałów korzeniowych metoda bocznej kondensacji, gutaperki na jednej wizycie – kurs praktyczny z pacjentami – Kraków 15.04.2011

  7. Odbudowa zniszczonych zębów wypełnieniami typu Inlay/Onlay – kurs praktyczny z pacjentami Kraków 20-21.05.2011

  8. Nowoczesne metody leczenia endodontycznego przy użyciu instrumentów rotacyjnych Ni-Ti - Warszawa 05.11.2011

  9. Kurs praktyczny zastosowania systemu licówek bezpośrednich Direct Venear/Edllweiss – Warszawa 16.11.2011

  10. Preparacja zębów pod korony i mosty, atraumatyczna metoda dla przyzębia – Mikołów 25.06.2011

  11. Mapa drogowa endodoncji – stopień I, powiększenie, koferdam, endometr, mechaniczne, chemiczne opracowanie systemu kanałowego – Łuków 25.10.2014

  12. W trosce o spokojny sen – czyli alternatywy, dylematy we współczesnej protetyce – Łuków 09.05.2014

  13. Biomimetyczne i protetyczne aspekty odbudowy zębów – Łuków 28.03.2014

  mgr Urszula Szychta

 • absolwentka Medycznego Studium Zawodowego

 • absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydziału Prawa i Administracji

 • mgr Aleksandra Smolak

  Wykształcenie

 • 1993-1998 studia wyższe-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza WSRP-Siedlce

 • Studia podyplomowe

 • 2002-2004 logopedia Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 • 2006-2007 Neurologopedia UMS-C Lublin

 • Szkolenia/Kursy

 • 1998-komunikacja symboliczna BLISS-Warszawa(międzynarodowy certyfikat)

 • 1999-Oligofrenopedagogika-Siedlce

 • 2000-Metoda Weroniki Sherborne-ruch rozwijający-Biała Podlaska

 • 2001-Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem-„SYNAPSIS’’ Warszawa

 • 2001-Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności KNILLÓW-Warszawa

 • 2012-Terapia sensomotoryczna i regulacja napięcia mięśniowego obszaru ustno-twarzowego - Warszawa

 • 2012-Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią- Warszawa

 • 2013-Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy- Lublin

 • 2014-Wczesne zaburzenie funkcji oralnych/pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego -Lublin

 • mgr Urszula Szumlewicz

  Terapeuta Zajęciowy, Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

  Wykształcenie:

  1998 - Medyczne Studium Zawodowe – Terapeuta Zajęciowy

  2002 - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią zajęciową

  2009 – Surdopedagogika - Lublin

  2011 - Kurs I stopnia Integracji Sensorycznej (SI) – „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” -Warszawa

  2013 - Kurs II stopnia Integracji Sensorycznej (SI) – Warszawa

  Szkolenia/kursy

  2005 - Muzyka w Stymulacji Rozwoju Dziecka

  2006 - CHOREOTERAPIA alternatywna forma integracji

  2009 - Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo

  2009 - Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat

  2010 - Metoda Weroniki Sherborne - ruch rozwijający

  2011 – Metoda Carol Sutton – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci

  2011 – kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

  2013 – Dziecko z zespołem Aspergera w procesie edukacji formalnej

  2014 – Przedszkole – miejsce rozwoju dorosłych i dzieci. Zamiast kar, dialog i współpraca.

  2014 – Trening umiejętności społecznych – Fundacja SCOLAR

  Doświadczenie zawodowe

  Obecnie:

  Przedszkole Integracyjne Nr1 - pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej,

  Niepublicze Przedszkole Integracyjne i Ośrodek Terapeutyczny, Łuków

  Przychodnia Amicus – praktyka prywatna

  Poprzednia praca:

  Szkoła Podstawowa Nr4 z klasami integracyjnymi

  Gimnazjum Nr1 z Oddziałami Integracyjnymi

  mgr Katarzyna Marciniak

  Wykształcenie:

  1. Licencjat fizjoterapii – Wyższa Szkoła społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

  2. Medyczne studium Zawodowe im. Janusza Korczaka- ratownik medyczny 2009, technik masażysta 2010

  Szkolenia i kursy:

  1. 2009 Kurs języka migowego, Łuków

  2. 2009 Uczestnictwo w warsztatach „Masaż kobiet w ciąży, rewitalizacja poporodowa”- Biała Podlaska

  3. 2009 Uczestnictwo w Bielskim Sympozjum Fizjoterapii i Masażu Profesjonalnego- Biała Podlaska

  4. 2010 Kurs masażu sportowego

  5. 2013 Kurs Kinesiology Taping

  6. 2013/2014 Kurs terapii mięśniowo- powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu

  Doświadczenie zawodowe:

  1. SPZOZ Łuków Oddział Rehabilitacji i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

  2. NZOZ Ortodentika Łuków

  mgr Robert Marciniak

  Wykształcenie:

  1. Licencjat fizjoterapii – Wyższa Szkoła społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

  2. Medyczne studium Zawodowe im. Janusza Korczaka- ratownik medyczny 2006, technik masażysta 2008

  Szkolenia i kursy:

  1. 2009 Uczestnictwo w warsztatach „Masaż kobiet w ciąży, rewitalizacja poporodowa”- Biała Podlaska

  2. 2009 Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Masażu Profesjonalnego

  3. 2009 Uczestnictwo w Bielskim Sympozjum Fizjoterapii i Masażu Profesjonalnego- Biała Podlaska

  4. 2013 Kurs Kinesiology Taping

  5. 2013/2014 Kurs terapii mięśniowo- powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu

  Doświadczenie zawodowe:

  1. SPZOZ Łuków Oddział Rehabilitacji i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

  2. NZOZ Ortodentika Łuków

  mgr Grzegorz Sulej

  Wykształcenie:

  Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie/Wydział technika fizjoterapii Łuków (2004-2007)

  Uniwersytet Medyczny im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie/Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu/Kierunek Fizjoterapia Lublin (2005-2010)

  Kurs Kinesiology Tapping Podstawowy Warszawa 2008

  Certyfikat ukończenia kursu Nordic Walking Polska Tytuł dyplomowanego instruktora Nordic Walking Lublin

  Terapia Manualna według standardu IFOMT Poziom A Katowice, Lublin (2009- 2012)

  Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego Lublin 2011

  Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego Lublin 2011

  Centralna stabilność- niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach systemów stabilizacyjnych” Lublin 2011

  Certyfikat ukończenia kursu stabilizacji „Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów kończyn” Lublin 2011

  Kurs NDT Bobath dla dorosłych Warszawa (2014-2015)

  Doświadczenie zawodowe:

  08.2007 - Praktyka kliniczna w “Marillac Nursing Home” United Kingom (Brentwood/Essex)

  od 02.2007r. do 02.2008r. - Staż na stanowisku fizjoterapeuty w Zakładzie rehabilitacji leczniczej SPZOZ w Łukowie

  od 15.08 2008r. - Praca na stanowisku fizjoterapeuty na oddziale Rehabilitacji i Oddziale Rehabilitacji Dziennej SPZOZ w Łukowie

  od 20.09.2006r. - współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR) z siedziba w Warszawie

  od 18.07.2008r. - członkostwo w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii (PTF)/Oddział w Lublinie.

  od 05.2010r. - współpraca Z Firmą” MOBIL-MEDIC” zajmującą się wypożyczaniem i dystrybucja sprzętu rehabilitacyjnego

  od 01.2010r. do 01.2013r. - współpraca z NZOZ „Kriosonik” SP Z.O.O w zakresie Rehabilitacji w warunkach domowych (Umowa zlecenie)

  od 02.2011r. do 01.2012r. - współpraca z NZOZ „Rehabilitacja” w Żelechowie w zakresie Rehabilitacji Ambulatoryjnej (Umowa zlecenie)

  od 10.2013r. - Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna

  od 11.2013r. - współpraca z Przychodnią Ortodentika w Łukowie

  od 04.2015r. - współpraca z Przychodnią Amicus w Łukowie